Polski Czerwony Krzyż Oddział Rejonowy w Ciechanowie

Pomagamy osobom niesamodzielnym

Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem Działanie 9.2 Usługi

Czytaj więcej

Razem w Przyszłość

Cel ogólny projektu: Celem projektu jest zaktywizowanie społeczne i zawodowe 20 rodzin z Ukrainy, które przybyły na teren powiatu ciechanowskiego po rosyjskiej agresji, służące ich

Czytaj więcej
Skip to content