Polski Czerwony Krzyż Oddział Rejonowy w Ciechanowie

Krwiodawstwo

Promowanie oraz organizowanie honorowego krwiodawstwa jest jednym z głównych zadań realizowanych przez Polski Czerwony Krzyż.   Co roku wspólnie z Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa organizujemy akcje poboru krwi odbywające się w siedzibie Centrum w Ciechanowie lub z wykorzystaniem  ambulansu tzw. „Krwiobusa”, umożliwiającego organizację akcji w zakładach pracy, szkołach i innych miejscach publicznych.

W Ciechanowie honorowi dawcy krwi zrzeszeni są w 19 klubach Honorowych Dawców Krwi PCK utworzonych w zakładach pracy, szkołach średnich i uczelni wyższej oraz ochotniczych strażach pożarnych

Z okazji Światowego Dnia Honorowego Krwiodawcy co roku przekazujemy krwiodawcom życzenia w mediach lokalnych.

W ramach integracji środowiska czerwonokrzyskiego co roku organizujemy Rejonowe Zawody Strzeleckie dla członków klubów honorowych dawców krwi oraz osób promujących honorowe. Zwycięskim drużynom oraz zawodnikom wręczane są puchary, dyplomy i nagrody rzeczowe.   

Od kilku lat organizujemy także w Powiatowym Centrum Kultury i Sztuki w Ciechanowie  uroczyste spotkanie dla honorowych dawców krwi pod nazwą: ”Powiatowa Gala Honorowego Krwiodawstwa”, w trakcie której  honorowi dawcy krwi – członkowie klubów HDK PCK są odznaczani odznaczeniami państwowymi oraz najwyższym odznaczeniem organizacyjnym PCK –  Wyróżnieniem “Kryształowe Serce”. Gala połączona jest ze Spotkaniem Bożonarodzeniowym środowiska czerwonokrzyskiego.

Skip to content