Polski Czerwony Krzyż Oddział Rejonowy w Ciechanowie

Kluby HDK

KLUBY HONOROWYCH DAWCÓW KRWI PCK

Działające na terenie Oddziału Rejonowego Polskiego Czerwonego Krzyża w Ciechanowie

 • Klub HDK przy OR PCK nr 1
 • Klub HDK przy Nadleśnictwie w Ciechanowie
 • Klub HDK przy Fabryce Narzędzi „ Fanar” w Ciechanowie
 • Klub HDK przy Komendzie Powiatowej Policji w Ciechanowie
 • Klub HDK przy Komendzie Powiatowej PSP w Ciechanowie
 • Klub HDK przy Urzędzie Gminy w Sońsku
 • Klub HDK przy Zarządzie Gminnym Ochotniczej Straży Pożarnej w Opinogórze
 • Klub HDK przy OSP w Glinojecku
 • Klub HDK przy Urzędzie Miasta w Ciechanowie
 • Klub HDK przy Urzędzie Gminy w Gołyminie- Ośrodku
 • Klub HDK przy Zakładzie Metaltech w Ciechanowie
 • Koło PCK przy Starostwie Powiatowym w Ciechanowie
 • Klub HDK przy I Liceum Ogólnokształcącym w Ciechanowie
 • Klub HDK przy Zespole Szkół Nr 1 w Ciechanowie
 • Klub HDK przy Zespole Szkół Nr 2 w Ciechanowie
 • Klub HDK przy Zespole Szkół NR 3 w Ciechanowie
 • Klub HDK przy Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Gołotczyźnie
 • Klub HDK przy Zespole Szkół Technicznych CKU w Ciechanowie
 • Klub HDK przy Państwowej Uczelni Zawodowej w Ciechanowie
Skip to content