Polski Czerwony Krzyż Oddział Rejonowy w Ciechanowie

Co robimy

Oddział Rejonowy PCK w Ciechanowie od samego początku swego istnienia realizuje misję stowarzyszenia, do której należą:

  • ochrona życia i zdrowia,
  • zapewnienie poszanowania istoty ludzkiej,
  • praca na rzecz zapobiegania chorobom i rozwijanie pomocy społecznej,
  • aktywizowanie pracy wolontariuszy i stała gotowość do niesienia pomocy,
  • budowa uniwersalnego poczucia solidarności ze wszystkimi, którzy potrzebują ochrony i pomocy.

Realizując powyższe cele aktywnie włączamy się w działania służące pomocą osobom jej potrzebującym oraz promując honorowe krwiodawstwo. Działając na rzecz podniesienia poziomu umiejętności społeczeństwa w zakresie bezpiecznych zachowań i praktycznego udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej co roku ciechanowski oddział PCK organizuje kursy na których kilkaset osób zdobywa umiejętności pomagające ratować życie.

Oddział Rejonowy Polskiego Czerwonego Krzyża w Ciechanowie pomaga osobom  i rodzinom, znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej. W naszej siedzibie prowadzimy jadłodajnię, z której codziennie korzysta ok. 100 osób. Pozyskujemy także artykuły spożywcze i wydajemy paczki żywnościowe dla osób które nie są w stanie samodzielnie zaspokajać potrzeb swoich swojej rodziny. Dla osób ubogich, zagrożonych bezdomnością organizujemy uroczyste spotkania wielkanocne i bożonarodzeniowe, chcąc uprzyjemnić im czas w tych ważnych dla każdego człowieka chwilach.

Od wielu lat nasz odział organizuje wypoczynek letni dla dzieci i młodzieży z rodzin niewydolnych wychowawczo, wielodzietnych, ubogich, sierot, wychowanków placówek opiekuńczo – wychowawczych.  Corocznie organizujemy kolonie w miejscowościach nadmorskich oraz półkolonie w naszej siedzibie. Oprócz bogatego programu zajęć edukacyjnych, rekreacyjnych i gier oraz zabaw staramy się wykorzystać ten czas na kształtowanie wśród naszych podopiecznych właściwych postaw obywatelskich i społecznych oraz naukę udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. W trakcie wypoczynku realizujemy również programy profilaktyczno – terapeutyczne, socjoterapeutyczne oraz rozwoju osobistego, dzięki którym uczestnicy mogą propagować pozytywne zachowania w swoich rodzinach i wśród znajomych.

Chcąc jak najlepiej zadbać o prawidłowe wychowanie i rozwój naszych najmłodszych obywateli, prowadzimy świetlice środowiskowe w Ciechanowie i Gumowie. Stworzyliśmy w nich warunki do edukacji i rozwoju osobistego dla dzieci, które mogą tam uzyskać pomoc w odrabianiu lekcji oraz opiekę wychowawców.

Prowadząc działania profilaktyczne z zakresu alkoholizmu i narkomanii  organizujemy wśród dzieci i młodzieży cykle pogadanek nt. zdrowego trybu życia. W ramach tych działań corocznie organizujemy Olimpiadę Promocji Zdrowego Stylu Życia wśród młodzieży szkolnej w szkołach średnich oraz w gimnazjach oraz konkursy wiedzy o PCK, a także konkursy plastyczne.

Prowadzimy Klub Aktywnego Seniora PCK. Jest to miejsce, w którym osoby starsze mają możliwość aktywnego spędzania czasu, kontaktów z osobami ze swojego oraz młodszych pokoleń, udziału w zajęciach rozwijających zainteresowania oraz poprawiających zdrowie i kondycję fizyczną, a także mogą odpocząć i skorzystać z fachowej wiedzy specjalistów. Organizujemy dla nich też wyjazdy kulturalne i edukacyjne, w trakcie których mogą one poznawać nasz kraj i aktywnie spędzać czas wolny. Seniorów włączamy także w prowadzone przez nas akcje wolontariackie, korzystając z chęci spędzania przez nich aktywnie wolnego czasu oraz niesienia pomocy innym.

Starając się wspierać osoby niesamodzielne ciechanowski oddział PCK odbudowuje tradycję świadczenia w domach osób starszych, niesamodzielnych i niepełnosprawnych pomocy środowiskowej przez siostry PCK. W ramach funkcjonującego w naszej strukturze Punktu Opieki Środowiskowej stworzyliśmy sieć Sióstr PCK, które pomagają podopiecznym w wykonywaniu codziennych zadań, w higienie osobistej, robieniu zakupów, sprzątaniu, gotowaniu.

Prowadzimy także wypożyczalnię sprzętu pielęgnacyjnego, w ramach której udostępniamy m.in. łóżka rehabilitacyjne, wózki inwalidzkie, chodziki i siedziska wannowe.

W naszej siedzibie funkcjonuje Klub Integracji Społecznej. Zadaniem KIS jest praca socjalna oraz aktywizacja społeczna i zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. W ramach KIS organizowane są zajęcia ze specjalistami (m.in. doradcą zawodowym, psychologiem, prawnikiem), prowadzone są warsztaty aktywności. Osoby bezrobotne, ale też chcące zmienić zawód mają możliwość skorzystania z bezpłatnych szkoleń podnoszących ich kwalifikacje zawodowe lub dających nowy zawód.

Staramy się także wpływać na poprawę bezpieczeństwa ludności w ruchu drogowym, współpracując w tym zakresie z Wojewódzkim Ośrodkiem Ruchu Drogowego w Ciechanowie oraz policją. organizujemy spotkania i pogadanki nt. bezpiecznych zachowań na drodze, skierowane do wszystkich grup wiekowych, zarówno dzieci i młodzież jak też osób dorosłych i seniorów.

Ważnym wydarzeniem corocznie organizowanym przez nasz oddział jest uroczysta „Gala Polskiego Czerwonego Krzyża” będąca okazją do podziękowania wielu osobom za wspieranie realizacji działań statutowych PCK oraz dająca możliwość pozyskiwania środków finansowych na kolejne działania, skierowane przede wszystkim do dzieci i młodzieży z rodzin ubogich. tradycyjnie tez co roku organizujemy Rejonowe Zawody Strzeleckie, będące okazją do integracji środowiska honorowych dawców krwi oraz osób wspierających działalność PCK.

Skip to content