Polski Czerwony Krzyż Oddział Rejonowy w Ciechanowie

Kursy dla firm i instytucji

Kurs elementarny – 8 godzin dydaktycznych

Kurs przeznaczony dla grup zorganizowanych w zakładach pracy w których nie ma możliwości przeprowadzenia kursu 16 godzinnego, jednakże kurs 5 godzinny jest nie wystarczający. Szczególnie polecamy choć nie tylko, jako powtórzeniowy dla osób które uczestniczyły w przeszłości w kursach pierwszej pomocy.

Kurs jest realizowany w ciągu jednego dnia. Każdy z uczestników szkolenia ma obowiązek co najmniej 4 krotny w sposób praktyczny przećwiczyć wiedzę, którą wcześniej przedstawił instruktor. Zakres zachorowań i urazów jest bardzo szeroko omawiany.

Instruktorzy przygotowują również pozoracje, które wybrane osoby na szkoleniu mają „ratować”, tak aby jeszcze lepiej ugruntować wiedzę.

Program kursu bazowego:

 • Ocena sytuacji i zabezpieczenie miejsca wypadku.
 • Ocena stanu poszkodowanego, kontrola czynności życiowych.
 • Postępowanie z poszkodowanym nieprzytomnym.
 • Podstawowe Podtrzymywanie Życia – ćwiczenia.
 • Postępowanie w przypadku zachorowań i stanów nagłych, bólu w klatce piersiowej, drgawek.
 • Postępowanie w przypadku krwotoków, poważnych ran
  i oparzeń.
 • Postępowanie w przypadku urazów kostno-stawowych,
  oraz urazów głowy i kręgosłupa.
 • Odpowiedzi na pytania uczestników dotyczące innych urazów

Zalety kursu:

 • kompaktowa forma 8 godzin dydaktycznych
  (6 godziny zegarowych)
 • ćwiczenia dla wszystkich uczestników z zakresu postępowania z osobą nieprzytomną.
 • Imienne  zaświadczenie o odbyciu kursu.
 • bardzo szeroko omawawiane zachorowania oraz urazy.
 • możliwość zobaczenia oraz przećwiczenia postępowania z pozorowanymi urazami.

Kurs przeznaczony dla grup do 20 osób.


Kurs elementarny – 16 godzin dydaktycznych

Kurs przeznaczony jest zarówno dla osób, które nie miały wcześniej do czynienia z pierwszą pomocą, jak i dla tych, którzy pragną usystematyzować już posiadane wiadomości.

Składa się przede wszystkim z zajęć praktycznych – omówienia teoretyczne stosowane są jedynie jako wstęp do ćwiczeń, który ma uświadomić uczestnikom, w jakich sytuacjach (i z jakiego powodu) należy dane czynności wykonywać.

Zajęcia praktyczne odbywają się zarówno na pozorantach (układanie
w pozycji bocznej, zakładanie opatrunków i unieruchamianie, z użyciem kamizelki FAST do nauki odksztuszania), jak i na manekinach (podstawowe podtrzymywanie życia – resuscytacja krążeniowo-oddechowa z użyciem AED).

Osoby po pozytywnym zaliczeniu kursu otrzymują zaświadczenie honorowane w Unii Europejskiej. Kurs ten jest certyfikowany przez Centrum Referencyjne ds. Nauczania Pierwszej Pomocy.

Program kursu podstawowego:

 • Definicja pierwszej pomocy i uwarunkowania prawne.
 • Zasady udzielania pierwszej pomocy.
 • Etapy udzielania pierwszej pomocy.
 • Sytuacje zagrażające życiu i zdrowiu. Ocena sytuacji i zabezpieczenie miejsca zdarzenia.
 • Ocena stanu poszkodowanego, kontrola czynności życiowych.
 • Przyczyny zmiany pozycji. Bezpiecznie odwracanie z brzucha na plecy.
 • Postępowanie z poszkodowanym nieprzytomnym. Zastosowanie pozycji bocznej.
 • Wezwanie pomocy.
 • Postępowanie w przypadku braku oddechu – Podstawowe Podtrzymywanie Życia.
 • Postępowanie w przypadku: omdleń, drgawek, zadławienia, bólu w klatce piersiowej, udaru mózgu.
 • Postępowanie w przypadku ran i krwotoków; zmiażdżeń i amputacji.
 • Postępowanie w przypadku wstrząsu.
 • Postępowanie w przypadku oparzeń.
 • Postępowanie w przypadku złamań, skręceń, zwichnięć.
 • Zasady ewakuacji poszkodowanego.
 • Postępowanie w przypadku urazów kręgosłupa i głowy.
 • Apteczka pierwszej pomocy – omówienie, prezentacja.

 

Zalety kursu:

 • komfortowa dwu dniowa forma szkolenia 16 godzin dydaktycznych (12 godzin zegarowych)
 • trzykrotnie powtarzane modułu ćwiczeń dla wszystkich uczestników z zakresu postępowania z osobą nie przytomną.
 • imienne, dwujęzyczne zaświadczenie o odbyciu kursu, z certyfikatem Globalnego Centrum Referencyjnego ds. Nauczania Pierwszej Pomocy. Zaświadczenie ważne 2 lata.
 • szkolenie trwa 2 dni co pozwala na ugruntowanie wiedzy i wyjaśnienie wątpliwości w trakcie drugiego dnia szkolenia.
 • możliwość zobaczenia oraz przećwiczenia postępowania z pozorowanymi urazami.
 • tematy dotyczące zachorowań i urazów są omawiane bardzo szczegółowo.

Kurs przeznaczony dla grup do 10 osób. (istnieje możliwość zwiększenia grupy szkoleniowej
do 15 osób)

Jesteśmy świadomi, że każda firma ma indywidualne potrzeby i specyfikę działalności, dlatego
w przypadku kursów realizowanych dla dużej ilości grup jesteśmy w stanie opracować program szkolenia dostosowany do konkretnych potrzeb.

Kursy mogą odbyć się w oddziałach Polskiego Czerwonego Krzyża lub w siedzibie Państwa firmy bądź instytucji.

Cena kursu uzależniona jest od wielu czynników i ustalana indywidualnie do grupy odbiorców.

Szczegóły uzyskać można osobiście  w Biurze OR PCK w Ciechanowie, ul. Rzeczkowska 11, lub pod numerem telefonu: 23 672 53 13,  508-476-911

Skip to content