Polski Czerwony Krzyż Oddział Rejonowy w Ciechanowie

Kursy dla osób indywidualnych

Kursy przeznaczone są dla również dla wszystkich chętnych, którzy ukończyli 16 rok życia i nie mają doświadczenia w udzielaniu pierwszej pomocy. Uczą jak zadbać o bezpieczeństwo na miejscu wypadku oraz jak udzielić pomocy poszkodowanym w najczęściej zdarzających się sytuacjach.

Każdy kurs organizowany przez Polski Czerwony Krzyż składa się z dwóch części: teoretycznej i praktycznej.

Szczególny nacisk kładziony jest na zajęcia praktyczne, które odbywają się zarówno na pozorantach, jak i na fantomach. Instruktorzy inscenizują różne wypadki (tzw. pozoracje) przy użyciu profesjonalnych środków do charakteryzacji oraz rekwizytów. Pozoracje mają na celu oswojenie uczestników kursów
z sytuacjami, które mogą zdarzyć się w rzeczywistości.

Staramy się, aby każdy uczestnik szkoleń miał poczucie, że umiejętności, które zdobył na szkoleniu pozwolą mu na komfortowe działanie w sytuacji kryzysowej.

W celu zapewnienia jak najwyższej jakości szkolenia oferujemy:

 • szkolenie przeprowadzane przez profesjonalnych instruktorów Polskiego Czerwonego Krzyża,
 • 2 manekiny (fantomy) – dorosły i dziecko
 • Kamizelka FAST do nauki odksztuszania
 • AED treningowe
 • sprzęt do pozoracji, apteczkę I Pomocy
 • koce, aby każdy z uczestników szkolenia mógł komfortowo ćwiczyć.

Szkolenia prowadzone są przez wykwalifikowanych instruktorów posiadających uprawnienia do wydawania zaświadczeń z certyfikatem zgodności ze standardami udzielania pierwszej pomocy obowiązującymi w Unii Europejskiej.

Kursanci po pomyślnym ukończeniu kursu, otrzymują dwujęzyczne zaświadczenia, które są ważne 2 lata.

Kurs elementarny – 5 godzin dydaktycznych

Kurs elementarny jest popularny ze względu na swoją zwartą formę oraz niewysoki koszt.

Jest to najkrótszy kurs oferowany przez Polski Czerwony Krzyż.

Każdy z uczestników w trakcie kursu wykonuje ćwiczenia, które są warunkiem ukończenia kursu z wynikiem pozytywnym. Uczestnicy kursu otrzymują imienne zaświadczenie o ukończeniu szkolenia.

Obecnie tą formę szkolenia wybiera wiele firm i instytucji, które pragną, aby ich pracownicy zdobyli umiejętności niezbędne do ratowania ludzkiego życia.

Program kursu elementarnego:

 • Ocena sytuacji i zabezpieczenie miejsca wypadku.
 • Ocena stanu poszkodowanego, kontrola czynności życiowych.
 • Postępowanie z poszkodowanym nieprzytomnym.
 • Podstawowe Podtrzymywanie Życia.
 • Postępowanie w przypadku krwotoków, poważnych ran
  i oparzeń.
 • Odpowiedzi na pytania uczestników dotyczące innych
  urazów.

Zalety kursu:

 • krótka forma tylko 5 godzin dydaktycznych
  (3,5 zegarowych)
 • ćwiczenia dla wszystkich uczestników z zakresu postępowania z osobą nie przytomną.
 • imienne, dwujęzyczne zaświadczenie o odbyciu kursu
 • możliwość zobaczenia pozorowanych urazów

Szczegóły dot. udziału w kursach uzyskać można osobiście  w Biurze OR PCK w Ciechanowie, ul. Rzeczkowska 11, lub pod numerem telefonu: 23 672 53 13,  508-476-911

Skip to content