Polski Czerwony Krzyż Oddział Rejonowy w Ciechanowie

Klub Aktywnego Seniora

W siedzibie  OR PCK w Ciechanowie prowadzimy Klub Aktywnego Seniora. Klub ma za zadanie  aktywizację społeczną osób starszych i wspieranie ich integracji  ze społecznością lokalną.

Osoby starsze, często samotne, mają możliwość aktywnego spędzania czasu, kontaktów z osobami w swoim wieku, jak również udziału w zajęciach rozwijających zainteresowania oraz poprawiających zdrowie i kondycję fizyczną. W Klubie Seniora  prowadzone są zajęcia muzyczne, nauki śpiewu, plastyczne, rękodzieła, nauki tańca, gotowania itp.

Seniorzy uczestniczą w warsztatach psychologicznych, warsztatach kształtowania właściwych relacji rodzinnych i społecznych, a także w poradnictwie prawnym z zakresu bezpieczeństwa ( spotkania z policjantami, strażakami). Uczestnictwo w Klubie Seniora  zwiększa aktywność i uczestnictwo osób starszych w życiu społecznym, między innymi poprzez włączanie seniorów w akcje charytatywne PCK. Realizowane są też spotkania ze specjalistami np. z dietetykiem, lekarzem, specjalistą z zakresu kultury fizycznej. Seniorzy mają możliwość wyjścia na basen i do kina.

W Klubie Aktywnego Seniora organizowane są imprezy integracyjne i okolicznościowe np. Dzień Babci i Dziadka, Wielkanoc, Wigilia, Andrzejki, Dzień Seniora.

Ponadto OR PCK w Ciechanowie opiekuje się 6 Klubami Seniorów z terenu powiatu ciechanowskiego, organizując dla nich spotkania informacyjne i integracyjne, zajęcia ruchowe i aktywizujące, wycieczki krajoznawczo-turystyczne.

Skip to content