Polski Czerwony Krzyż Oddział Rejonowy w Ciechanowie

Świetlica środowiskowa

W Ciechanowie i Gumowie prowadzimy Punkty Wsparcia Dziennego Dzieci i Młodzieży, w których stworzyliśmy dzieciom warunki do edukacji i rozwoju osobistego. Nasi podopieczni mają w nich zapewnioną pomoc w odrabianiu lekcji oraz opiekę wychowawców. W świetlicach prowadzone są kółka zainteresowań, a także zajęcia rozwijające zdolności i uzdolnienia naszych podopiecznych. organizujemy tez dla nich wycieczki do miejsc ważnych dla historii i kultury Kraju i naszego regionu. Dzieci mające problemy w nauce mogą liczyć na pomoc korepetytorów, a podopieczni wykazujący problemy w rozwojowe mogą otrzymać wsparcie terapeutyczne. Prowadząc działania profilaktyczne z zakresu alkoholizmu i narkomanii  organizujemy wśród dzieci i młodzieży cykle pogadanek nt. zdrowego trybu życia.

Kształtując prawidłowe postawy społeczne wychowanków świetlic staramy się uczyć je zasad współżycia społecznego i właściwych relacji z grupą rówieśniczą oraz rodziną, włączamy je w akcje wolontariackie PCK, a także organizujemy spotkania okolicznościowe i integrujące z lokalną społecznością. Staramy się też wspierać rodziny naszych podopiecznych prowadząc dla nich bezpłatne porady prawne.

Skip to content