Polski Czerwony Krzyż Oddział Rejonowy w Ciechanowie

Aktywni i samodzielni – wsparcie PCK dla osób starszych

Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020

 Wnioskodawca: Polski Czerwony Krzyż Oddział Rejonowy w Ciechanowie

Partner Projektu: Gmina Sońsk

 Cel ogólny projektu:

Zwiększenie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych dla 40 osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu, zamieszkałych w powiecie ciechanowskim

 Okres realizacji projektu: 06.2023r. – 31.12.2023r.

 Liczba uczestników projektu

Wsparciem w ramach projektu objętych jest 40 osób niesamodzielnych, z których 15 objętych jest środowiskowymi usługami opiekuńczymi w miejscu zamieszkania, natomiast 25 osób objętych jest dzienną formą opieki w Klubie Aktywnego Seniora

Formy wsparcia w projekcie

Świadczenie usług opiekuńczych

 • pomoc w codziennych zajęciach – dokonywanie zakupów, wynoszenie śmieci, sprzątanie, pomoc w załatwianiu spraw urzędowych, podtrzymanie człowieka starszego w jego samodzielności i sprawności, opieka higieniczna, pielęgnacyjna – mycie, kąpanie, ubieranie, przesłanie łóżka, zmiana bielizny pościelowej, zapobieganie powstawaniu odleżyn i odparzeń, karmienie
 • środowiskowe usługi specjalistyczne dla osób niepełnosprawnych
 • usługi asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej – asystowanie i wsparcie w wykonywaniu codziennych czynności, przemieszczaniu się,
 • wsparcie doradcze dla rodzin psychologa, prawnika
 • przygotowywanie i dostarczanie posiłków osobom niesamodzielnym.
 • zakup pakietów pielęgnacyjnych takich jak: ręczniki, ręczniki jednorazowe, środki pielęgnacyjne i myjące, pieluchy, pieluchomajtki, wkładki urologiczne, podkłady

Prowadzenie Klubu Aktywnego Seniora

W siedzibie OR PCK w Ciechanowie utworzyliśmy i prowadzimy Klub Aktywnego Seniora. Jest to miejsce, w którym osoby starsze – niesamodzielne mają możliwość aktywnego spędzania czasu, kontaktów z osobami ze swojego oraz młodszych pokoleń, udziału w zajęciach rozwijających zainteresowania oraz poprawiających zdrowie i kondycję fizyczną, a także mogą odpocząć i skorzystać z fachowej wiedzy specjalistów.

W klubie seniora prowadzone są zajęcia mające na celu:

 1. rozwijanie umiejętności i zainteresowań w szczególności kulturalnych,
 2. zwiększenie aktywności i uczestnictwa osób starszych w życiu społecznym,
 3. działalność prozdrowotną (m.in. spotkania z lekarzami, dietetykami), kulturalną (wyjścia do kina, teatru) i edukacyjną (m.in. nauka obsługi komputera);
 4. prowadzenie zajęć z zakresu kultury fizycznej – organizacja zajęć sportowych m.in. gimnastyka,
 5. poradnictwo prawne i z zakresu bezpieczeństwa (spotkania z prawnikami, policjantami, strażakami)
 6. warsztaty psychologiczne (warsztaty aktywnego seniora, nauka pozytywnego myślenia);
 7. warsztaty kształtowania właściwych relacji rodzinnych.

W klubie organizowane są imprezy integracyjne i okolicznościowe: piknik, Dzień Seniora, Boże Narodzenie, itp.

Zasady udziału w projekcie określa regulamin, zamieszczony poniżej

Aktywni i Samodzielni – REGULAMIN uczestnictwa w projekcie

Aby wziąć udział projekcie należy złożyć w siedzibie OR PCK w Ciechanowie dokumenty rekrutacyjne, zamieszczone poniżej:

WNIOSEK-o-objecie-usługami-opiekuńczymi-Aktywni i Samodzielni ZGODA-NA-PRZETWARZANIE-DANYCH-OSOBOWYCH-kandydaci-do-projektu-Aktywni i samodzielni

 

Skip to content