Polski Czerwony Krzyż Oddział Rejonowy w Ciechanowie

Szkolne Koła PCK

Kto może założyć takie koło?

Każdy uczeń zarówno szkoły podstawowej jak i szkoły średniej! Potrzebuje jedynie znaleźć nauczyciela, który formalnie obejmie pieczę nad zajęciami i porozumieć się z dyrektorem swojej szkoły w celu znalezienia sali.

Zadania Szkolnego Koła PCK:

  1. Pomoc potrzebującym uczniom,
  2. Promowanie idei humanitaryzmu i bezinteresownej pracy na rzecz drugiego człowieka,
  3. Działanie na rzecz poprawy bezpieczeństwa poprzez edukację młodzieży
    w zakresie pierwszej pomocy i profilaktyki przedwypadkowej i zdrowotnej,
  4. Kształtowanie postaw brania odpowiedzialności za najbliższe otoczenie,
  5. Stwarzanie dogodnych warunków do rozwijania umiejętności i samorealizacji młodzieży,
  6. Przygotowanie młodzieży do dalszej działalności w PCK.
  7. Włączanie się w inne akcje organizowane przez środowisko lokalne o  wymiarze regionalnym i ogólnopolskim.

na terenie działalności OR PCK w Ciechanowie funkcjonują następujące szkolne koła PCK:

SZKOLNE KOŁA PCK

Koło PCK przy SP NR 1 w Ciechanowie

Koło PCK przy SP NR 3 w Ciechanowie

Koło PCK przy SP NR 5 w Ciechanowie

Koło PCK przy SP NR 6 w Ciechanowie

Koło PCK przy SP NR 7 w Ciechanowie

Koło PCK przy SP w Gumowie

Koło PCK przy SP w Gołyminie Ośrodku

Koło PCK przy SP w Opinogórze Górnej

Koło PCK przy SP w Gąsocinie

Koło PCK przy SP w Regiminie

Koło PCK przy I LO w Ciechanowie

Koło PCK przy ZS NR 1 w Ciechanowie

Koło PCK przy ZS NR 2 w Ciechanowie

Koło PCK przy ZS NR 3 w Ciechanowie

Koło PCK przy ZS NR 1 w Ciechanowie

Koło PCK przy ZST CKU w Ciechanowie

Koło PCK przy ZS CKR w Gołotczyźnie

Koło PCK Medycznej Szkole Policealnej w Ciechanowie

Koło PCK przy PWSZ w Ciechanowie

 

 

Skip to content