Polski Czerwony Krzyż Oddział Rejonowy w Ciechanowie

Zostań wolontariuszem

Wolontariat jest dobrowolną i ochotniczą formą pracy na rzecz różnych organizacji w celu niesienia pomocy. Wszystkie działania podejmowane w jego ramach powinny być bezinteresowne, a osoby w nich uczestniczące nie otrzymują wynagrodzenia.

Kto może zostać wolontariuszem?

Jedynym prawnym wymogiem, który należy spełnić, by móc zostać wolontariuszem lub wolontariuszką, jest ukończenie 13. roku życia. W przypadku osób niepełnoletnich konieczna jest pisemna zgoda rodziców lub opiekunów prawnych na udział w pracy ochotniczej.

Zachęcamy wszystkich do zostania wolontariuszem!!!

Aktywność wolontariacka jest bardzo potrzebna, nie tylko dla społeczeństwa. Poza pomocą potrzebującym daje wolontariuszom i wolontariuszkom także możliwość samodoskonalenia, odkrywania swoich pasji oraz mocnych i słabych stron. Dzięki niej można doświadczać poczucia spełnienia i satysfakcji.

Skip to content